Profilaktyka mężczyzny

Home/Usługi/Profilaktyka ratuje życie/Profilaktyka mężczyzny
Profilaktyka mężczyzny2018-01-16T09:35:47+00:00

Badania profilaktyczne dla mężczyzn

Badania profilaktyczne, przeprowadza się u osób zdrowych w celu jak najwcześniejszego wykrycia ewentualnych chorób. Wykonuje się je w całej populacji lub tylko w tzw. grupach wysokiego ryzyka (dotyczy to np. profilaktyki cukrzycy czy nowotworów).

Profilaktyka dla mężczyzn obejmuje następujące badania:

PSA jest to białko, wytwarzane przez zdrowe jak i zmienione komórki prostaty.
Podwyższony poziom PSA występuje u pacjentów z rakiem prostaty, łagodnym przerostem gruczołu krokowego oraz stanami zapalnymi tkanek sąsiadujących z układem moczowo-płciowym.
Zaleca się, aby każdy mężczyzna po ukończeniu 50 roku życia wykonał badanie PSA. Jeśli w najbliższej rodzinie stwierdzono występowanie raka prostaty, badanie to należy wykonać już przed 40 rokiem życia.
Prawidłowe stężenie glukozy we krwi jest wynikiem licznych procesów zachodzących w naszym ustroju. Podstawowym hormonem regulującym gospodarkę węglowodanową jest insulina. Pod jej wpływem stężenie glukozy we krwi ulega obniżeniu. Brak insuliny lub niedostateczne jej wydzielanie przez komórki trzustki jest przyczyną wzrost stężenia glukozy we krwi i prowadzi do cukrzycy. Jednym z podstawowych badań mających na celu wczesne wykrycie tego schorzenia jest oznaczenie poziomu glukozy w osoczu na czczo. Mężczyznom powyżej 35 roku życia zaleca się wykonywanie tego badania przynajmniej raz w roku.
Lipidogram odzwierciedla stan gospodarki tłuszczowej naszego organizmu. Standardowy lipidogram obejmuje ocenę poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL oraz poziomu trójglicerydów. Najczęściej obserwuje się wzrost poziom cholesterolu (hipercholesterolemia), innym często występującym zaburzeniem jest wzrost poziomu trójglicerydów(hipertriglicerydemia). Ocena lipidogramu ma duże znaczenie w profilaktyce zawałów serca i udarów mózgu, dlatego bardzo ważne jest okresowe wykonywanie tego badania u mężczyzn po 30 roku życia. Zmiany w poziomie lipidów są czynnikami ryzyka rozwoju chorób układu krążenia takich jak: choroba wieńcowa, zawał mieśnia sercowego, nadciśnienie tetnicze, tętniak aorty, udar mózgu, wady nabyte zastawek mięśnia sercowego, choroby naczyń obwodowych (zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, chromanie przestankowe).
U mężczyzn po 40 roku życia zaleca się wykonanie testu na krew utajoną w kale. Test ten pozwala na wykrycie obecności krwi w kale. Dodatni test może świadczyć o krwawieniu z przewodu pokarmowego, które może być objawem takich chorób nowotworowych jelita grubego. Wczesne wykrycie choroby jest warunkiem skutecznego leczenia.

Profilaktyka ratuje życie!

Wczesne wykrycie choroby w znacznym stopniu zwiększa szansę na powodzenie leczenia, dlatego tak istotna jest profilaktyka.