Laparoskopia

Laparoskopia2018-01-16T09:35:50+00:00

Laparoskopia

Laparoskopia to wykonanie zabiegu m.in. chirurgicznego i ginekologicznego przy użyciu skomplikowanej aparatury technicznej – tzw. laparoskopu, który pozwala uwidocznić narządy jamy brzusznej w optycznym powiększeniu oraz za pomocą specjalnych mikronarzędzi nacinać, wycinać i usuwać fragmenty chorych tkanek czy narządów.

Cel zabiegu

Celem zabiegu jest diagnostyka i/lub leczenie chorób w sposób małoinwazyjny. Zakres możliwości wykonania zabiegów operacyjnych w technice laparoskopowej jest bardzo szeroki. Przede wszystkim jest to doskonałe narzędzie diagnostyczne wykrywające zmiany chorobowe toczące się w jamie brzusznej. Laparoskopia diagnostyczna w przypadku niepłodności jest „złotym standardem” w wykrywaniu nieprawidłowości anatomicznych związanych z patologią rozrodu. Kontrastowanie barwnikiem jajowodów podczas laparoskopii jest najdokładniejszą metodą sprawdzenia ich funkcji i drożności. Większość zabiegów ginekologicznych można w tej chwili wykonywać technika laparoskopową. Szczególnie młode kobiety dostrzegają walor kosmetyczny takich operacji (nie ma blizn). W chirurgii, najbardziej rozpowszechnioną jest operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego w laparoskopii. W ginekologii można np. niszczyć ogniska endometriozy, usuwać torbiele jajnikowe, guzy przydatków, usuwać ciążę pozamaciczną rozwijającą się w jajowodzie, wycinać wodniaki i ropniaki jajowodów, wyłuszczać mięśniaki macicy, a także można usunąć małoinwazyjnie całą chorobowo zmienioną macicę. Wachlarz możliwości wykonywania laparoskopowych zabiegów operacyjnych, zarówno w chirurgii i ginekologii, stale jest poszerzany i doskonalony. Najnowocześniejszym rozwiązaniem w laparoskopii są operacje z jednego pępkowego wejścia do jamy brzusznej. Przez nacięty w dnie pępek wprowadza się specjalny kołnierz przez który do jamy brzusznej wprowadza się zarówno teleskop optyczny jak i odpowiednio wygięte mikronarzędzia chirurgiczne. Blizny po zabiegu są zazwyczaj mniejsze i bardziej estetyczne niż w przypadku operacji brzusznych.

Kwalifikacja na zabieg

Wskazaniem do wykonania zabiegu są między innymi:

  • niepłodność
  • zmiana w jednym z jajników lub na obydwu, o charakterze guza (torbiel)
  • podejrzenie ciąży pozamacicznej
  • wodniaki, ropniaki, zmiany zapalne jajowodów
  • endometrioza narządów płciowych miednicy mniejszej
  • mięśniaki macicy
  • zrosty wewnątrzbrzuszne i około przydatkowe
  • podejrzenie choroby nowotworowej narządów płciowych
  • wady rozwojowe macicy (macica dwurożna, jednorożna)
  • niezdiagnozowane objawy chorobowe: bóle podbrzusza, nieprawidłowe krwawienia maciczne

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej wymienione wyżej schorzenia kwalifikują się do wykonania operacji laparoskopowej. Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na wizycie lekarskiej, podczas której szczegółowo zostanie omówiony zakres diagnostyczno-operacyjny zabiegu, sformułowane zostaną cele terapeutyczne, omówiony zostanie sposób przygotowania do zabiegu.