Genetyka

Genetyka2020-01-17T10:00:44+00:00

Genetyka

Klinika Zdrowia Kobiety INVICTA wraz z Laboratoriami Medycznymi INVICTA oferują dostęp do najnowocześniejszych badań genetycznych. Nasi Pacjenci mogą także korzystać z poradni genetycznej.

Poradnia Genetyczna działa przy Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA i prowadzi działalność specjalistyczną w zakresie diagnostyki chorób uwarunkowanych genetyczne w rodzinach z niepowodzeniami rozrodu (w których rozpoznano, lub podejrzewa się chorobę genetyczną), które podchodzą do zapłodnienia pozaustrojowego z uwzględnieniem Diagnostyki Predimplantacyjnej (PGD).

Dzięki badaniom genetycznym możemy zajrzeć w przyszłość – analizując wyniki dowiadujemy się, jak przeciwdziałać chorobom, które grożą danej osobie i lepiej zadbać o jej zdrowie. Dobrane odpowiednio testy pozwalają właściwie planować działania profilaktyczne, a często wspierają lekarzy w myśleniu o rozwiązaniach problemów zdrowotnych.

W Klinice INVICTA można wykonać między innymi następujące badania:

Badanie kariotypu daje informację o ewentualnych występujących nieprawidłowościach w liczbie i/lub budowie chromosomów. Wynik badania kariotypu pozwala na świadome podjęcie decyzji o posiadaniu potomstwa i wyborze optymalnej drogi realizacji tej decyzji.

Badanie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy rozwijający się płód jest wolny od wad genetycznych lub na ich stwierdzenie i rozpoznanie.
Badanie pozwala na stwierdzenie czy przyczyną poronienia były wady genetyczne płodu i na podjęcie kroków umożliwiających posiadanie zdrowego potomstwa w kolejnej ciąży.
Badanie mutacji BRCA jest badaniem diagnozującym istnienie wrodzonej predyspozycji do zachorowania – umożliwia więc rozpoznanie sytuacji zwiększonego zagrożenia i podjęcie kroków dających gwarancję bardzo wczesnego wykrycia ewentualnej choroby, na etapie dającym bardzo wysokie szanse wyleczenia.
Genami, których mutacje predysponują do zachorowania na raka piersi są geny BRCA. Mutacje w genach BRCA predysponują nie tylko do zachorowania na raka piersi ale także do zachorowania na raka jajnika
Najlepiej poznane geny związane z rodzinnym rakiem piersi i jajnika to BRCA1 i BRCA2 (BRest CAncer). Gen BRCA1 należy do przeciwnowotworowych genów supresorowych. Białko kodowane przez ten gen odpowiedzialne jest za naprawę uszkodzeń DNA. Obecność mutacji w genie BRCA1 podnosi ryzyko wystąpienia raka piersi lub sutka.
Badanie to powinny wykonać kobiety, u których w rodzinie wystąpiły zachorowania na tego typu nowotwory.

Poradnia Genetyczna

Poradnia Genetyczna działa przy Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA i prowadzi działalność specjalistyczną w zakresie diagnostyki chorób uwarunkowanych genetyczne w rodzinach z niepowodzeniami rozrodu (w których rozpoznano, lub podejrzewa się chorobę genetyczną), które podchodzą do zapłodnienia pozaustrojowego z uwzględnieniem Diagnostyki Predimplantacyjnej (PGD).

SPRAWDŹ WWW.TOPGENETICS.PL

Pełna oferta badań genetycznych online!

Zapraszamy do sklepu internetowego z badaniami genetycznymi. Za pośrednictwem strony www.topgenetics.pl Pacjenci mogą skorzystać z szerokiej oferty testów DNA i zakupić wybrany panel diagnostyczny ze śliny.

SPRAWDŹ WWW.TOPGENETICS.PL